படைப்பாளிக்காக கூகுளின் லோகோ மாறியதுஇன்று கூகிள் தனது லோகோவை Gideon Sundback இன் பிறந்தநாளுக்காக மாற்றி உள்ளது இவர்தான் தற்பொழுது நாம் உடைகளிலும் பாக் போன்றவற்றிலும் அதிகம் பயன்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் சிப் ஐ நவீன  வடிவில் உருவாக்கியவர் இவர்தான் . இவர் ஒரு யூதர் 1880 ஏப்ரல் 24 இல் பிறந்தவர் உண்மையில் சிப்பை கண்டுபிடித்தவர் Whitcomb Judson அதை நவீன வடிவிற்கு மாற்றியவர் Gideon Sundback இவர் ஒரு electrical engineer இவரது முதல் சிப் மாடல் Hookless Fastener No. 1  பின்பு இதில் மற்றம் செய்துதான் Hookless No. 2 வை உருவாக்கினர் சிப் என்ற பெயரை இதற்கு சூட்டியவர்  B.F. Goodrich  இவரது சிப்பை பற்றிய குறிப்புகள்  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}