இரண்டாவது உலகயுத்த புகைப்படங்கள் -02

இரண்டாம் உலகப்போரின்போது  எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்தான் இவை 
உலகப்போரின்போது கைப்பற்றிய பிரதேசங்களை சோவியத் புகைப்படமாக எடுத்தது ஆனால் இவை அவ்வாறு எடுக்கப்பட்டவை அல்ல உலகப்போரில் பங்குபற்றியவர்களின் பேரன் பேத்திகளினால் தமது தளத்தில் வெளியிடப்பட்டவை  

இரண்டாவது உலகயுத்த புகைப்படங்கள்-01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}