1980 ,90 களில் நமது சமூகவலையமைப்புக்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் ?

நாம் தற்போது பேஷ் புக் த்விட்டேர் யு டியுப் போன்றவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் இவை சமீப காலத்தில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டவை இவை 1980 ,1990 களில் இருந்திருந்தால் இவை பின்வருமாறு இருந்திருக்கும் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}