வீடியோ எடுத்தவன்தான் உண்மையில் வேற்றுக்கிரக ஜந்து

ஒரு வீடியோ பரவலாக இப்பொழுது facebook இல் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளப் பட்டு வருகின்றது ..ஒரு தாய் தனது குழந்தையை அடிப்பது போன்ற வீடியோதான் அது ...வீடியோவின் தலையங்கம் "நாசமப்போறவள் என்ன கொடுமையை செய்கிறாள் ?" ..வீடியோவில் காட்டப்பட்டிருக்கும் பெண்ணுக்கு மன நிலை சரியில்லை என்று தெளிவாகவே தெரிகிறது ...பின்னால் ஒரு சிறுவன் அதை சாதாரண நிகழ்ச்சி போல் பார்த்துகொண்டு இருக்கிறான் ..இதிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி வழக்கமாக நடைபெறுவதாக தெரிகிறது ...அந்தப் பெண்ணை நாம் நொந்து கொண்டு ஒரு பயனும் இல்லை இவளவும் நடக்கும் போது அந்தக் குழந்தையைக் காப்பாற்றாமல் ...சர்வசாதரணமாக வீடியோ எடுத்த அந்தப் பன்னாடையை தான் நாங்கள் உண்மையில் திட்ட வேண்டும் ..வீடியோ எடுத்த வெங்காயம் தான் உண்மையில் வலது குறைந்த வேற்றுக்கிரக ஜந்து ..என்ன சொல்கிறீர்கள் ? (இது ஏதோ வெங்காயத்தை பிரபலப் படுத்த போடப்பட்டதல்ல ...உண்மையில் எனது கோபத்தின் வெளிப்பாடு இது ....) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}