பேற்றோல் விலை ஏற்றத்திற்கு தீர்வுபெற்ரோல் விலை உயர்ந்து விட்டது....இதனால் அவனவன் தன் இஸ்டத்துக்கு ஸ்டாக் இல்லை என்று பெற்றோல் பங்குகளில் போர்ட் போட்டுவிட்டிருந்தார்கள்..பேற்றோல் விலை ஏற்றத்திற்கு தீர்வு இதோ...மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் சீனிப்பிரபுவின் வழியில்------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}