என்ன ஒரு விளம்பரம்....இப்படியான விளம்பரம் இது மட்டும்தான்...

you tube இல் தேடும்போது தவறுதலாக இந்த விளம்பரத்தை சந்தித்துவிட்டேன்...உண்மையில் உணர்ச்சிவசப்பட வைத்துவிட்டது....இது மாதிரி வேரு ஒரு விளம்பரம் கிடையாது இது மட்டும்தான் நம்பெர் வன்

Times Of India Ad-Every Indian must see this Video

இதையும் பாருங்க..Award winning Indian ad ,Respect the National Anthem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}