கமலஹாசனின் ஓவியங்கள்

A.P.சிறீதரினால் வரையப்பட்ட கமலஹாசனின் ஓவியங்கள்தான் இவை...
மிகவும் வித்தீயாசமான முறையில் இவற்றை வரைந்துள்ளார்.இவற்றை கமல் பார்வையிட்டு பாராட்டியுள்ளார் என்பது கூடுதல் சிறப்பு.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}