சரியான கணத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்

புகைப்படங்களுக்கு உயிர் கொடுப்பதில் முக்கியமானது டைமிங்க்..டைமிங்க் சரியாக அமையா விட்டால் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு குனிந்து நிமிந்து எடுத்தாலும் சொதப்பி விடும்..சரியான டைமிங்கில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இவை...பொதுவாக இவ்வாறான காட்சிகள்தான் பிரபல்யமான டி.வி விளம்பரங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள்..டைமிங்க் புகைப்படக்கருவிய்யின் தரத்திலும் தங்கியுள்ளது நமது கைகளிலும் தங்கியுள்ளது. டைமிங்க்கை வரவழைப்பதற்கு ஒரு பரிசோதனை கூறுவார்கள் இரு விரல்களுக்கிடையில் (ஆட்காட்டி விரல்,சுட்டுவிரல்களுக்கிடையில்) சவிரல்களுக்கு சிறிது உயரத்தில் ஒரு பேனாவை பிடித்து வைத்திருப்பார்கள் அப்பேனாவை அவர்கள் கீழே போடும் போது அதை நாம் எமது இரண்டு விரல்களாலும் பிடிக்கவேண்டும்...முடிந்தால் முயற்சிசெய்யுங்கள்

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}