1896 ஒலிம்பிக்காட்சிகள்

1896 இல் ஒலிம்பிக் எதேன்ஸில் நடைபெற்றது மன்னர் ஜோர்ஜ் ஒலிம்பிக்கை ஆரம்பித்துவைத்தார் 1896 இல் ஒலிம்பிக் பற்றிய பதிவு
1886 ஒலிம்பிக் ஆரம்பசெரிமெனியின் காணொளி(தப்பிய ஒரேஒரு கானோளி)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}