1924 முதல் 2012 வரை ஒலிம்பிக் லோகோக்கள்

ஒவ்வொரு ஒலிம்பிக்கிற்கும் ஒலிம்பிக் போஸ்ரர் மாறுவதைப்போல்தான் ஒலிம்பிக் லோகோக்களும் மாற்க்கொண்டிருக்கும்.1924 முதல் 2012 வரை ஒலிம்பிக் லோகோக்கள் கீழே.

Paris – Summer 1924


Lake Placid – Winter 1932Los Angeles – Summer 1932Garmisch-Partenkirchen – Winter 1936Berlin – Summer 1936St. Moritz – Winter 1948London – Summer 1948Oslo – Winter 1952Helsinki – Summer 1952Cortina d’Ampezzo – Winter 1956Melbourne / Stockholm – Summer 1956Squaw Valley – Winter 1960Rome – Summer 1960Innsbruck – Winter 1964Tokyo – Summer 1964Grenoble – Winter 1968Mexico – Summer 1968Sapporo – Winter 1972Munich – Summer 1972Innsbruck – Winter 1976Montreal – Summer 1976Lake Placid – Winter 1980Moscow – Summer 1980Sarajevo – Winter 1984Los Angeles – Summer 1984Calgary – Winter 1988Seoul – Summer 1988Albertville – Winter 1992Barcelona – Summer 1992Lillehammer – Winter 1994Atlanta – Summer 1996Nagano – Winter 1998Sydney – Summer 2000Salt Lake City – Winter 2002Athens – Summer 2004Turin – Winter 2006Beijing – Summer 2008Vancouver – Winter 2010London – Summer 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}