இணையத்தில் கலாய்க்கப்படும் ரஜனிகாந்த்

தல ரஜனி அவ்வளவு பிரபலம்..இதனால் ரஜனி என்பவர் யார் என்றோ அவர் என்ன செய்துகொண்டிருக்கின்றார் என்றோ நான் அறிமுகப்படுத்தி மொக்கை போடமாட்டேன் பயப்படாதீங்க..அவரை வைத்து இணையத்தில் காமடியாக்கப்படும் விடயங்கள் பிரபலமாகி வருகின்றன.you tube,face book என ரஜனியை வைத்து காமடிகளை வாரி இறைத்திருக்கிறார்கள்..ரஜனி நல்லவர் வல்லவர் 4 உம் தெரிஞ்சவர் என்பது நமக்கே தெரியும் . இந்த கலாய்த்தல்கள் எல்லாம் தலையை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என்னும் தெரியும்..ஆனால் இவை எல்லாம் வெறும் நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே...அவ்வாறானவை இதோ..

இந்த வீடியோக்களை அவசியம் பாருங்கள்
ரஜனிகாந்த் vs வீரப்பன்..
ரஜனிகாந்த்தால் எதை செய்யமுடியாது?
ரஜனிகாந்த் எக்க்ஷ்சாம் ஹோலில் என்ன செய்வார்?ரஜனியால் என்னென்ன விடயங்களை செய்யமுடியும் என்று ஒரு லிஸ்டே போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆங்கிலத்தில்தான் போட்டிருக்கிறார்கள்.தமிழில் அவற்றை நான் மொழிபெயர்த்தால் அவைகள் நகைச்சுவையாக இராது மொக்கையாகத்தான் இருக்கும் சோ கீழே...ஆங்கிலிஸ்ஸில்... சத்தியமா சொல்லுறன் ஃபுல்லா வாசிங்க....

Rajinikanth killed the Dead Sea
When Rajinikanth does push-ups, he isn’t lifting himself up. He is pushing the earth down.
Rajinikanth gave Mona Lisa that smile
Rajnikanth can divide by zero.
Rajinikanth can judge a book by it’s cover.
Rajinikanth once got into a fight with a VCR player. Now it plays DVDs.

Rajinikanth once kicked a horse in the chin. Its descendants are today called giraffes.
The Bermuda Triangle used to be the Bermuda Square, until Rajinikanth kicked one of the corners off.
Rajinikanth can make onions cry.
Rajinikanth can watch the show 60 minutes in 20 minutes.
Rajinikanth has counted to infinity, twice.
Rajinikanth can play the violin with a piano.
Rajinikanth never wet his bed as a child. The bed wet itself in fear.
Rajinikanth doesn’t breathe. Air hides in his lungs for protection.
Rajinikanth kills Harry Potter in the eighth book
Rajinikanth has already been to Mars, that’s why there are no signs of life there.
Rajinikanth doesn’t move at the speed of light. Light moves at the speed of Rajinikanth.
Google won’t find Rajinikanth because you don’t find Rajinikanth; Rajinikanth finds you.
Rajinikanth leaves messages before the beep
Rajinikant electrocuted Iron Man.
Rajinikanth goes to court and sentences the judge.
 Rajinikanth can speak Braille
Rajinikanth got small pox when he was a kid. As a result small pox is now eradicated.
Rajinikanth’s calendar goes straight from March 31st to April 2nd, no one fools Rajanikanth.
Rajinikant is so fast, he can run around the world and punch himself in the back of the head.
Rajinikanth can run at speed of light around a tree and screw himself.
Rajinikant once ate an entire bottle of sleeping pills. They made him blink.
Rajinikant doesn’t wear a watch. He decides what time it is.
Rajinikant got his drivers license at the age of 16 seconds.

The statement “nobody can cheat death”, is a personal insult to Rajnikanth. Rajni cheats and fools death everyday.

Words like awesomeness, brilliance, legendary etc. were added to the dictionary in the year 1949. That was the year Rajinikanth was born.

 Rajinikant can give pain to Painkillers and headache to Anacin.

Rajinikanth sneezed only once in his entire life, that’s when the tsunami occurred in the Indian ocean.

As a child when Rajinikanth had dyslexia, he simply re-scripted the alphabet

Rajinikanth collects Honey from his private Moon – HoneyMoon.

Rajinikanth can answer a missed call.

Rajinikanth doesn’t need a visa to travel abroad, he just jumps from the tallest building in Chennai and holds himself in the air while the earth rotates.

Rajinikanth’s
 every step creates a mini whirlwind. Hurricane Katrina was the result of a morning jog
 Archaeologists unearthed an old English dictionary dating back to the year 1236. It defined “victim” as “one who has encountered Rajinikant”.

There is no such thing as global warming. Rajinikanth was feeling cold, so brought the sun closer to heat the earth up.

Once a cobra bit Rajinikanth’ leg. After five days of excruciating pain, the cobra died.

Rajinikant proves Newton wrong all the time. Every time he performs an action, he simply eliminates anything and everything that can provide the reaction.

After 20 years… “ROBOTS” will make a movie…”RAJNIKANT”

Facebook founder Mark Zukerberg was hospatilised???? Bcoz Rajnikant poked him on Facebook

Breaking News:-
its official now….The missing piece of The Apple logo was eaten by Rajnikanth!!!!

Rajnikant celebrated diwali only twice in his lifetime.
This two occasions are known as
‘World War 1′ & ‘World War 2′ !!

Once Rajnikanth participated in 100 mtrs race. Obvious he won but, Einstein Died after watching his race because …
.
.
.
.
.
.
.
.
Light came second !!

Friends after 100 years Guess wat will b d years called?
.
.
..
.
.
A.R. and B.R.
(After RajiniKanth and Before RajiniKanth)

Rajnikanth’s next project is the Titanic in Tamil. However, Rajni has twisted the climax. Both the lead actors survive. Rajni swims across the Atlantic Ocean with the heroine in one hand and… The Titanic in the other

Who says the world will be destroyed in Dec 2012..Rajnikant just bought a Laptop with three years warranty”

“As soon as Alexander Graham Bell invented the phone he got 2 missed calls from Rajnikanth”

இது தனிக்கதை

why Newton committed suicide…..
Once, Newton had come to India and he had watched a few Tamil movies that had his head spinning. Here is how he was convinced that all his logic and laws in physics were just a huge pile of junk .
In the movie of Rajnikant, Newton was confused to such an extent that he went paranoid. Here are a few scenes:
1) Rajnikant has a Brain Tumor which, according to the doctors can’t be cured and his death is imminent. In one of the fights, our great Rajnikant is shot in the head. To everybody’s surprise, the bullet passes through his ears taking away the tumor along with it and he is cured! Long Live Rajnikant!
2) In another movie, Rajnikant is confronted with 3 gangsters. Rajnikant has a gun but unfortunately only one bullet and a knife. Guess, what he does? He throws the knife at the middle gangster & shoots the bullet towards the knife. The knife cuts the bullet into 2 pieces, which kills both the gangsters on each side of the middle gangster & the knife kills the middle one.
3) Rajnikant is chased by a gangster. Rajnikant has a revolver but no bullets in it. Guess, what he does. Not even in your remotest imaginations. He waits for the gangster to shoot. As soon as the gangster shoots, Rajnikant opens the bullet compartment of his revolver and catches the bullet. Then, he closes the bullet compartment and fires his gun. Bang… the gangster dies…
This was too much for our Newton to take! He was completely shaken and decided to go back. But he happened to see another movie for one last time, and thought that at least one movie would follow his theory of physics!! The whole movie goes fine and Newton is happy that all in the world hasn’t changed. Oops, not so fast!
The ‘climax’ finally arrives.
Rajnikant gets to know that the villain is on the other side of a very high wall. So high that Rajnikant can’t jump even if he tries like one of those superman techniques that our heroes normally use. Rajnikant has to desperately kill the villain because it’s the climax.
(Newton is smiling since it is virtually impossible?)

Rajnikant suddenly pulls two guns from his pockets. He throws one gun in the air and when the gun has reached above the height of the wall, he uses the second gun and shoots at the trigger of the first gun in air. The first gun fires off and the villain is dead.
Newton finally commits suicide…


ஏலேய் யார்ரா அது நம்ம தலைவரை கலாய்க்கிறது?.......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}