லஞ்சம் வாங்கிய 100 ரூபாய் என்ன ஆகும்?

ஒரு நூறு ரூபாய்த்தாள் எப்படி ஒவ்வொருவரிடமும் மாறிமாறிசெல்கின்றது? ..பொதுவாக பொலீஸ் என்றாலே லஞ்சம் வாங்குபவர்களாக சித்திகரிக்கப்படுவார்கள்.இதில் கதை பொலீஸிடம் ஆரம்பிக்கின்றது ஆனால் பொலீஸிடமே வந்துமுடிவடந்துவிடுகின்றது.டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் a day in the life of india  விளம்பரம்.
அரேஞ்மாரேஜ் என்றால் என்ன என்பதைக்காட்டும் விளம்பரம்.ஆண்பாவம் பொல்லாதது அரசே..ம்ம் என்ன செய்ய..நிலமை இப்படித்தான் இருக்கு


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}