செவ்வாய்க்கிரகத்தில் ஹி...ஹி....ஹி


அண்மையில் curiosity செவாயில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியமை அனைவரும் அறிந்ததே.இதுவரை இப்படி 7 ட்ரோவர்கள் செவ்வாயில் தரையிறங்கி உள்ளன.அதில் 2 தான் தப்பித்தன ஒப்பச்சூனிட்டி,கியூரியோசிட்டி.இவை செவ்வாய்கிரகத்தில் இறங்கினாலும் பத்திரிகைகள்,இணையத்தளங்களில் பல கேலிச்சித்திரங்கள் வெளிவந்து பிரபலமடைந்தன.அவ்வாறு பிரபலமடைந்தவைதான் இவை.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}