உலகெங்கிலும் உள்ள வித்தியாசமான நாணயங்கள்

பொதுவாக நாணயங்கள்.வட்டவடிவில் இருக்கும் அல்லது ஐங்கோணி,அறுகோணியாககூட இருக்கலாம்,ஆனால் பல வர்ணங்களுடன்,கிறிஸ்ரல்கள்,கண்ணாடிகள்,கற்கள் என்பவற்றைக்கொண்ட நாம் நினைத்துப்பார்க்காத உருவத்தைக்கொண்ட நாணயங்கள் கூட இருக்கின்றன.திசைகாட்டி,கலண்டர்கள் போன்றவை கூட நாணயமாக உருவெடுத்திருக்கின்றன,கிற்றார் உபகரணங்கள் போன்றவற்றைப்போலவும் நாணயங்களை செய்திருக்கின்றார்கள்.அவ்வாறான நாணயங்களின் தொகுப்பு கீழே


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}