வழமைக்கு மாறான துப்பாக்கிகள்

இவைகளெல்லாம் துப்பாக்கிகள்தான் என்பதைமுதலில் அறியத்தருகின்றேன்.வழக்கமாக துப்பக்கிகளில் இருக்கும் பல இயல்புகளை இதில் காணமுடியாது ஏதோ ஆர்வக்கோளாரில் முன்னபின்ன இருந்துவிட்டது.ஆனால் மக்கள் இவற்றைப்பயன்படுத்துகின்றார்கள் சேகரித்தும் வைத்திருக்கின்றார்கள்.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}