உலக அழிவுக்கு காரணம் Psy Gangnam Style கூறியவர் நொஸ்ரடாமஸ்
நொஸ்ரடாமஸ்  வரலாற்றில் நடந்த சில பல விடயங்களை சரியாக எதிர்வு கூறியிருக்கின்றார். நொஸ்ரடாமஸ்ஸின் சில எதிர்வுகூறல்களை ஏற்கனவே சில பதிவுகளாக நாம் பார்த்திருக்கின்றோம்.

நொஸ்ரடாமஸ்ஸின் தீர்க்கதரிசனங்கள்-03

நொஸ்ரடாமஸ்ஸின் தீர்க்கதரிசனங்கள்-02 நொஸ்ரடாமஸ் தனது சென்ரூரிஸ்ஸில் பின்வரும் எதிர்வுகூறல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.

In 1503, Nostradamus wrote:

“From the calm morning, the end will come
When of the dancing horse
the number of circles will be 9.”


dancing horse ஸைக்கோ கங்ணம் ஸ்ரைலில் குதிரை ஓடுவது போன்ற ஸ்ரைலில் ஆடுவார்.பாடல் உலக பிரபலம்.யூ டியூப்பில் தற்போது 1பில்லியனை தொடுவதற்குத்தயாராக இருக்கின்றது.ஆனால் பிரச்சனையே இப்போது அதில்தான். நொஸ்ரடாமஸ்ஸின் கூற்றுப்படி  dancing horse the number of circles will be 9..அதாவது ஒரு பில்லியன் ஆகும்போது 9 சீரோக்கள் ஆகிவிடும். டான்ஸிங்க் கோர்ஸ் அதோடு 9 சீரோக்கள்..எனவே நொஸ்ரடாமஸ் கூறிய அழிவுக்கான அறிகுறியே  கங்ணம் ஸ்ரைல்தான் என்று கருத்து தெரிவிக்கின்றது கூகிள்...கீழே ஒரு வீடியோ இதைத்தான் கூறுகின்றது.

என்னான்னு தெரியல புதுசு புதுசா பீதியக்கிளப்புறாங்க.. நொஸ்ரடாமஸ்ஸின் எதிர்வுகூறல்களில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை அவர் பிரஞ்ச் மொழியில்தான் தனது எதிர்வுகூறல்களை வெளியிட்டார் .மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தமக்கு விளங்கியதற்கு ஏற்றாற்போல் அவற்றை மொழிபெயர்த்துவருகின்றார்க்ள்.உண்மையில் அவர் தான் கூறவந்தவிடயங்களை நேரடியாக கூறவில்லை.மறைபொருளாகத்தான் கூறியுள்ளார் சோ உண்மையில் அவர் எதை கூறினார் என்று  யாருக்குமே அவ்வளவு தெளிவில்லை.என்னைப்பொறுத்தவரை இது இரு கோ இன்ஸிடன்ஸாக இருக்குமோ என்றுதான் நான் சந்தேகப்படுகின்றேன்.சகலவற்றிற்கும் இன்னும் 2 நாட்களில் பதில் தெரிந்துவிடும்.

இப்படி பீதியை கிளப்பிவிடுபவர்கள் இன்னும் 2 நாட்களுள் கிளப்பவேண்டிய பீதிகள் முழுவதையும் கிளப்பிவிடவேண்டும்.ஏனெனில் பின்னர் பருப்புவேகாது.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}