டெல்லி ரேப்-ஜக்கி வாசுதேவ்


500 ரேப் வீடியோக்கேம்கள் உலகில் மிகப்பிரபலமானவை.அதில் ஒரு வீடியோக்கேம் மிக மிக பிரபலம்..ஒரு ரெயில்வே நிலையத்திற்கு ஒரு தாயும் இரண்டு மகள்களும் செல்கின்றார்கள்.அந்த தாயை ரேப்செய்வது எப்படி என்பதுதான் கேம்.நீங்கள் தாயை ரேப் செய்வதில் வெற்றிபெற்றால் ஒருமகள் உங்களுக்கு பரிசு..இப்படியான ஒரு கேம் வணிகரீதியில் மிக லாபத்துடன் விற்றுதீரிந்துள்ளது.பலர் இரசரியமாக இதை விளையாடுகின்றார்கள்.....இப்படியான சமூகத்தில்தான் நாம் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றோம்.கேமில் ரெயில்வேஸ்ரெஸன்..ஆனால் நிஜத்தில் நடந்தது பஸ்ஸினுள்...தலை நகராகையால் நாடுமுழுவதும் தெரிந்தது இதுவே எங்கோ ஒரு மூலையாக இருந்திருந்தால் 10 ஓடு 11.ஸ்ரட்டிக்ஸிற்காக கூட அது கணிப்பில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கப்பட மாட்டாது...டெல்லியில் நடந்த ரேப் தொடர்பாக ஜாக்கிவாசுதேவ் பேசுகின்றார்...அவசியம் பாருங்கள்

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}