Ballpoint Pens எப்படி இயங்குகின்றது?

பேனைகளில்/பேனாக்களில் பலவகைகள் இருக்கின்றட்ன.fountain pen ,ballpoint pen ,rollerball pen ஆனால் பெருமளவானவர்களால் இப்போது Ballpoint Pensதான் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றது.உலக அளவில் மாணவர்கள் இதை அதிகமாகப்பயன்படுத்துகின்றார்கள். Ballpoint Pens  எவ்வாறு இயங்குகின்றது?
90 களில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்தப்பேனாவை நினைவிருக்கும்.
Ballpoint Pen குமிழ்முனைப்பேனா...reed pen, quill pen, metal nib pen,  fountain pen போன்றவற்றைவிட இது வித்தியாசமான முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றது,இதன் குமிழ் செப்பு,ஸ் ரீல்,தங்குதன் கார்பைட் போன்றவற்றினால் உருவாக்கப்படுகின்றது.இப்பேனைக்குப்பயன்படுத்தும் மை பின்வரும் இயல்புகளைக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.
1)ஒரே சீராகப்பரவும் இயல்பைக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.
2)மை பேனாவைவிட்டுவெளியே காற்றில் தொடுகையுறும்போது மெதுவாக உறையக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும்.ஏனெனில் தவறுதலாக பேனாவின் உள்ளேயே மை உறைந்துவிட்டால் பேனாவை எறிவதைத்தவிரவேறு எதுவும் செய்யமுடியாது.அத்துடன் குமிழ்முனையும் இறுகிவிடும்.

ஆனால் இவ்விரு இயல்புகளையும் கொண்ட மை இருத்தல் ஒரு  பேனாவை உருவாக்கப்போதுமானதா? 
பேனாக்களில் fountain pen என்ற ஒரு பேனா இருக்கின்றது.இதற்குள் குமிழ்முனைப்பேனாபோன்றல்லாது தனியாக நாமே மையை உட்செலுத்தமுடியும்.சிறிய பிளாஸ்டிக் குப்பிகளிலும் மை கிடைக்கும் அல்லது மைப்போத்தல்களிலும் மைகிடைக்கும்.


இப்பேனை தனது நிப்பில் இருக்கும் சிறு பிளவினூடாக மையை கசியவிடுவதனூடாக இயங்குகின்றது.முனையில் மிகவும் சிறிய இடைவெளி உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்.இப்பேனையால் எழுதும்போது எந்த அழுத்தத்தையும் பிரயோகிக்கக்கூடாது.பிரயோகித்தால் முனை முறிந்துவிடும்.தவிர இப்பேனையால் எழுதுவது சற்றுக்கடினம்.எடுத்தவிடன் யாரும் எழுதமுடியாது.
இப்பேனாதான் ஆரம்பத்தில் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது.ஆனால் இப்பேனாவில் இருக்கும் பல பிரச்சனைகளுள் ஒன்று விமானங்களில் செல்லும்போது இதை எடுத்துச்சென்றாலோ அல்லது மலை போன்ற உயரமான இடங்களுக்கு எடுத்துச்சென்றாலோ மைவெளியே வந்துவிடும். உங்கள் உடை நாசமாகிவிடும்.இரண்டாம் உலகப்போர்வரை இதற்கு ஒரு மாற்றுத்தீர்வை சகலருமே எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

ஹங்கேரியைச்சேர்ந்த Laszlo Biro என்ற ஊடகவியலாளருக்கு திடீர் என்று இதற்கான மாற்றுயோசனை தோன்றியது.பத்திரிகைகள் அச்சிடப்படும் இடத்திற்குசெல்லும்போது பத்திரிக்கைகள் அச்சிடப்படுவதை அவதானித்தார்.அச்சிடப்பட்ட உடனேயே மை காய்ந்துபோவதை அவதானித்தார்.இதையே பயன்படுத்தினால் என்னவென்று சிந்தித்தார்.இவருக்கு இவ் யோசனை தோன்றியது June 15, 1938 இல். ஆனால் மை பேனையினுள்ளேயே காய்ந்துவிடக்கூடாது அதுவும் மிகமுக்கியமானது.இதற்காக அவர் கண்டுபிடித்தவிடயம்தான் குமிழ்முனை.....அதாவது குமிழ்முனைப்பேனா...இதன்போது பயன்படுத்தப்படும் குமிழ் 2 வேலைகளை செய்யும்.

1)உள்ளே இருக்கும் மை வெளியேறாமல் அடைப்பானாக தொழிற்படும்.
2)உள்ளே இருக்கும் மையை கட்டுப்படுத்திய அளவில் வெளியேசெல்ல அனுமதித்தல்.

1943 ஜூனில்Biroவும் அவரது சகோதரரும் இரசாயனவியளாளருமானGeorg ம் இணைந்து இப்பேனைக்கான உரிமத்தைப்பெற்றுக்கொண்டார்கள்.பின்னர் இவர்களிடமிருந்து உரிமத்தை பிரித்தனிய அரசாங்கம்வாங்கிக்கொண்டது.சிறிய கால அளவிலேயே வான்படையில்  இவர்களது பேனா பயன்படுத்தப்பட்டது.உயரமான இடங்களிலும் அதிக காற்றழுத்தமுள்ள இடங்களிலும் இப்பேனாவால் எழுதமுடிவதால் அதிகவரவேற்பைப்பெற்றது.இதற்கு முன்வரை பயன்படுத்தப்பட்ட fountain pen அதிக உயரமான இடங்களில்,விமானங்களில் செல்லும்போது அதனுள் இருக்கும் மைகசிந்துவிடும்.குமிழ்முனைப்பேனாவில் இது தவிர்க்கப்பட்டது.

ஆனால் இவர்களுக்கு முன்னரே குமிழ்முனைப்பேனாவை ஒருவர் பயன்படுத்தியிருந்தார் ஆனால் அவர் அதை கரடுமுரடான மேற்பரப்புக்களுக்காக மட்டுமே உருவாக்கியிருந்தார்.John J. Loud என்பவர் 1888 இல் குமிழ்முனைப்பேனாவை உருவாக்கியிருந்தார்.இவர் ஒரு தோல் வியாபாரி.இவரது காலத்தில் பவுண்டேஸன் பென்கள் போன்ற பேனைகளே காணப்பட்டன அவற்றின் உதவியுடன் தோற்களின் மேல் எழுத்துக்களை பொறித்தல் நடைமுறையில் சாத்தியமற்றதாகிவிட.குமிழ் முனைப்பேனா அவரது எண்ணத்தில் உதயமானது.ஆனால் இவர்கள் அனைவருக்கும் முன்னர் கலிலியோ இவ்வாறான குமிழ்முனைப்பேனையை உருவாக்கி பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் என்றும் கருத்துக்கள் உள்ளன.
 Milton Reynolds என்பவர் அமெரிக்காவில் முதன்முதலில் வணிகரீதியாக வெற்றிகரமாக விற்கப்பட்ட குமிழ்முனைப்பேனாக்களை விற்றார்.ரெனோல்டை அறிமுகப்படுத்தும்போதே 10 000 பேனைகளைவிற்கப்பட்டது.பேனையின் அன்றையவிலை 10 டொலர்கள்.முதன் முதலில் நீரிற்குள்வைத்து பேனாவால் எழுதி பேனாவிற்குவிளம்பரம்கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.அப்போதைய நாளில் இந்தவிலை அதிகம்தான் ஆனால் முதல் முதலில் விலைகுறைந்த பேனையை உருவாக்கும்பணியை BIC கம்பனி செய்துவெற்றியும்கண்டது.
"Writes First Time, Every Time!," என்று அசராமல் செய்த டி.வி விளம்பரங்கள் மற்றும் இதர விளம்பரங்கள் காரணமாக பேனா உலகில் முதல் இடத்தை அடுத்த 10 வருடங்களில் எட்டிப்பிடித்தது BIC.இப்பொழுது 10 சென்ற்ஸுக்கும் குறைவாகவும் BIC பேனைகள் கிடைக்கின்றன.


பேனாவின் முனையில் உள்ள குமிழ் இயங்கும் முறை


பேனாவின் குமிழ் முனையின் மாதிரி உரு
This ball acts as a buffer between the material you're writing on and the quick-drying ink inside the pen. The ball rotates freely and rolls out the ink as it is continuously fed from the ink reservoir
பேனாவின் குமிழ்  socketற்குள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.பேனாவை எவளவுக்கு நாம் அழுத்தி எழுதும்போதும் அந்த குமிழ் சுழல்வதற்கு ஏற்றவகையில் அவ் socketற்குள் இடம் ஏற்படுத்திக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.இல்லையாயின் குமிழ் இறுகிவிடும்.
பேனாவால் எழுதும்போது என்ன நடைபெறுகின்றது?
பேனாவால் நாம்  எழுத ஆரம்பிக்கும்போது முதலில் பேனாவை தாளின் மீது அழுத்துகின்றோம்.பின்னர் அப்படியே அழுத்தியபடி பேனாவை நகர்த்துகின்றோம்.சோ அழுத்தியதும் புவியீர்ப்புக்காரணமாக உள்ளே இருக்கும் மை வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது நாம் பேனாவை நகர்த்த ஆரம்பித்திருப்போம்.குமிழ் உருளஆரம்பிக்கும் அப்போது குமிழின் மேற்பரப்பினால் மை வெளியே கொண்டுவரப்படுவதுடன் புவியீர்ப்புக்காரணமாகவும் மை தாளின்மீது பரப்பப்படுகின்றது.வெளியேறிய மை உடனே உலர ஆரம்பிக்கும் (வெளியே சூழலில் உள்ள வாயிவின் காரணமாக)ஆனால் பேனாவின் உள்ளே உள்ள மை உலராது.காரணம் பேனாவின் முனையினூடாக் மை வந்துகொண்டிருப்பதால் காற்று உள்ளே செல்வது குறைக்கப்பட்டுவிடும்.

பேனாக்களில் 0.5 mm,0.7 mm என எழுதப்பட்டிருக்கும் இது குமிழின் விட்டத்தைக்குறிக்கின்றது.0.7 mm என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பேனாவால் வரையப்படும் கோடின் அளவு 0.7 mm என்பதாகும்.

மை தொடர்பான சிறியவரலாறு...
According to Encyclopedia Britannica, writing inks date from about 2500 BC and were used in hieroglyphics found in ancient Egypt and China. They consisted of lampblack ground with a solution of glue or gums. The resulting mixture was molded into sticks and allowed to dry. Before use, the sticks were mixed with water.
Various colored juices, extracts, and suspensions of substances from plants, animals, and minerals also have been used as inks, including alizarin, indigo, pokeberries, cochineal, and sepia. For many centuries, a mixture of a soluble iron salt with an extract of tannin was used as a writing ink and is the basis of modern blue-black inks.

Close up of an extra fine roller ball pen next to something written with it

list of pen types, brands and companies------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}